01.JPG

O nama Ĺ tampa

S.Z.R. "Elektro Diške"–Kragujevac je osnovan 1999. god. u Kragujevcu sa mnogo entuzijazma, volje, nade u budu?nost i mišlju da se  mnogobrojne budu?e mušterije i poslovni saradnici animiraju i steknu poverenje zasluženo isklju?ivo radom i kvalitetom.

Tokom dužeg vremenskog perioda postojanja od preko 30. god. S.Z.R. "Elektro Diške"–Kragujevac stasala je sa vremenom, koje je dolazilo, povinuju?i se zakonima tržišta koje je nepogrešivo znalo da pravilno oceni naš rad. Moramo napomenuti i to da ima ura?enih preko više stotina objekata što privatnih što industrijskih. Dobili smo najbolje ocene vode?ih stru?njaka iz ove oblasti u regionu. S.Z.R. "Elektro Diške"–Kragujevac ima za osnovnu delatnost – projektovanje i izvo?enje elektri?nih instalacija jake i slabe struje,  izvo?enje gromobranskih instalacija kao i nadzor istih.

Na pitanje zašto odabrati baš nas odgovor je vrlo poznat:

• zato što poštujemo ugovorene rokove
• zato što se izuzetan kvalitet podrazumeva
• zato što pratimo svetske propise i standarde
• zato što imamo stru?an kadar
• zato što smo porodi?na firma sa dugom tradicijom
• zato što smo inovativni

S.Z.R. "Elektro Diške"–Kragujevac vaš pouzdani partner

 

Reference

03.jpg